Algemene ledenvergadering 2015

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 november 2015, aanvang 20.30 uur.

 

AGENDA 

 Datum:             19 november 2015

 Aanvang:          20.30 uur

 

 1.         Opening 

2.         Notulen vorige J.A.L. 20 november 2014 

3.         Ingekomen stukken 

4.         Jaarverslagen           

            * Secretariaat

             * Wedstrijdsecretariaat                      

 5.         Bestuursbeleid 2014-2015

 6.         Jaarrekening 2014-2015           

            * kascommissie 

 7.         Verkiezing kascommissie 

 8.         Begrotingen 2015-2016  

9.         Bestuursverkiezing 

            Reglementair zijn er geen aftredende bestuursleden                                  

 10.       Bestuursbeleid 2015-2016  

13.       Rondvraag  

12.       Afsluiting

 

Tafeltennis toernooi 2014

Het jaarlijkse tafeltennis toenooi wordt dit jaar gehouden op 27 december 2014.

Aanvang 20 uur

Inleg 2 euro

images

Darttoernooi 2015

11 April is er weer de jaarlijkse dart avond in ons clubhuis.

De inleg bedraagd 2 euro en het begind om 20.00 uur.