KV „Goorecht" wil in de toekomst hogerop

In de afgelopen jaren moest de korfbalvereniging ,,Goorecht'' een behoorlijke stap terug doen door tot tweemaal toe de degraderen. Vanuit de promotieklasse moest men toe¬zien hoe men uiteindelijk terecht kwam in de tweede klas waarin nu nog wordt gespeeld. De belangrijkste factor binnen de korfbalvereni¬ging is, om in de toekomst het verloren terrein te herwinnen, maar dat zal enige tijd vergen. Op het ogenblik zit een promotie er nog niet in gezien het huidige materiaal wat nog behoorlijk moet rijpen om zo'n promotie te bewerkstelligen.

894

De bestuursleden van de kv Goorecht van links naar rechts.  voorzitter Roemers, penningmeester Nieborg en trainer Stellingwerf.


De nieuwe trainer, de 24-jarige Stellingwerf is pas drie maanden in dienst bij de korfbalvereniging „Goorecht" maar heeft de zwakke plekken wel al ontdekt. Hij zegt: Bij de senioren is een enorme verjonging doorgevoerd wat ook noodzakelijk was. Het verschil tussen de senioren en de junioren was veel te groot waardoor de aanvulling niet of nauwelijks te verwezelijken was. Dat grote „gat" is nu weggewerkt, al is er nog veel werk voor de toekomst om tot de juiste resultaten te komen. Daarom zal er dit seizoen geen sprake zijn van promotie maar met handhaving in de tweede klas ben ik tevreden. Wel zie ik duidelijk vooruit¬gang in het spel. Technisch kunnen ze nog meer dan wat er nu uitkomt, en daarnaast mist men de juiste organisatie. Je kunt zeggen dat het team nog niet een goed geheel is".
RUIM EEN JAAR
KV „Goorecht" wil in de toekomst hogerop
Het zal zeker enige tijd duren voordat trainer Stellingwerf het team zover heeft waar hij het graag wil hebben. Hij: „Toen ik hier kwam zag ik meteen wat de kwetsbare plekken waren en ik zal zeker een jaar de tijd nodig hebben om de gehele zaak goed voor elkaar te krijgen. In korte periode dat ik hierbij „Goorecht" in dienst ben kan ik wel zeggen dat het me prima bevalt. Het bestuur doet veel voor de toekomstige jeugd en staat volledig achter mij. Op die manier kun je in de toekomst ook tot de nodige prestaties komen". Voorzitter Roemers haakt er meteen op in en zegt: „het is belangrijk dat we de jeugd optimaal stimuleren. Kijk, als de junioren hoog spelen is de overgang niet zo groot. We hebben daarvoor nu ook de mogelijkheden en daarbij is het voordeel dat er in de jeugd nog meer talent zit dan in de senioren". Het bestuur is nogal drastisch gewijzigd, want er kwamen maar liefst vier nieuwe bestuursleden, waaronder twee dames. Penningmeester Nieborg hierover: „Dat is geen enkel probleem. Het werkt bijzonder goed en ik durf rustig te stellen dat we een gezonde korfbalvereniging zijn. Mo¬menteel hebben we binnen de club ruim 200 spelende leden en zo'n 70 steunende kaderleden".
TWEE SOORTEN
Bij de korfbalvereniging „Goorecht" wordt op twee manieren kolfbal gespeeld. Het is verdeeld over een jaar. Van de periode september t/m november wordt op het veld gespeeld wat ongeveer half maart weer verder gaat om de competitie af te maken. Vanaf 21 november begint men in de zaal met microkorfbal, nu genoemd zaalvoetbal. Dit slaat erg goed aan en er komt steeds meer publiek naar kij¬ken. Er wordt hierbij gespeeld in twee vakken. De wedstrijden zijn op de zondagmiddag. Hierbij speelt men r penningmeester Nieborg de teams egen op een rijtje zet komt hij tot de volgende conclusie: „We spelen met twee teams in de tweede klas op landelijk niveau. Daarnaast speelt Al selektie junioren eerste klas, terwijl de overige teams in de afdeling Noord uitkomen. Bij het veldkorfbal spelen nog eens twee jeugdteams in de selektie.Voor het zaalkorfbal zijn er maar liefst 23 teams, waaronder zes senioren, een ve-teranen- en het overige zijn jeugd-teams".
NOODGEDWONGEN
Evenals bij anders sportverenigingen wil men ook bij „Goorecht" de weg inslaan om met de jeugd eerder te beginnen. Voorzitter Roemers: We worden gedwongen om erg jong te be-ginnen omdat juist in andere takken van sport dat ook het geval is. Het is nu zo, dat je met acht jaar als pupil kunt beginnen. Jammer is het op dit moment dat we tekort aan adspiran- ten bij de jongens hebben in de leetijdsgroep van 12-14 jaar. Een ander probleem is momenteel het beheer van de kantine en leiders. Een uitbreiding van vooral leiders zal ons ten goede komen. Het bestuur dat bestaat nu uit negen personen waarvan er nog drie oorspronkelijk korfballers zijn. Om steeds de nodige hulp in de kantine te krijgen zal ook vaak het bestuur ingeschakeld moeten komen". Penningmeester Nieborg is nogal somber gestemd over de aanwezige sportvelden die er beschikbaar zijn: „We hebben twee velden waar alle wedstrijden op gespeeld moeten worden, terwijl er ook op getraind moet worden. Daardoor wordt de zaak overbelast, mede door de snelle groei van de jeugdafdeling. We zien nog wel een mogelijkheid, want bij het zwembad is nog ruimte en daar zou wel een veld kunnen komen. We hebben dit reeds kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar daar moet echter nog over gesproken worden.
De nieuwe trainer Stellingwerf heeft naast de senioren ook de junioren onder zijn hoede en dat was voorheen niet het geval. Stellingwerf: „Dat je ook de jeugd aanpakt is alleen maar een voordeel omdat je dan precies weet wat er allemaal voor talent aanwezig is. Je kent ze stuk yoor stuk veel beter en weet precies wat ze wel en niet kunnen".
De twee degradaties zijn wel een dieptepunt bij de korfbalvereniging Goorecht, maar op de wijze zoals er nu gewerkt wordt moet men in staat zijn dit in de ko'mende jaren om te zetten in een hoogtepunt.
BENNIE ZWART