Nieuw bestuur voor Goorecht

HOOGEZAND - De korfbal-vereniging Goorecht uit Hooge- zand belegde dinsdagavond de jaarlijkse algemene vergadering, waarbij afscheid werd genomen van de heer Kees Nieborg, die de vereniging ruim tien jaar als penningmeester heeft gediend. Voorzitter Bos, die zelf eveneens afscheid nam, stond uitvoerig stil bij het vertrek van de heer Nieborg, die hij vooral prees om zijn grote zorgvuldigheid voor de verenigingsfinanciën.
De heer Nieborg werd opgevolgd door de heer Lucas Bakema. Tot voorzitter werd Otto Barkhuis benoemd. Het bestuur werd verder aangevuld door mevrouw Aten en de heer Schotanus.
Verder stonden de gebruikelijke zaken op de agenda. Uitvoerig werd stilgestaan bij het grote ledenverloop. Tot oplossingen kwam men niet direct. Toch zal het nieuw gevormde bestuur trachten de terugloop in de jeugdafdeling een halt toe te roepen. Er was van de kant van de leden veel belangstelling voor deze vergadering.