Instanties laten Goorecht in steek

De receptie, die de korfbalver­eniging Goorecht uit Hoogezand- Sappemeer hield ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap in de tweede klasse B van district Noord na de forse overwinning op naaste concurrent DES uit Norg, heeft voor de korfballers een bitte­re teleurstelling opgeleverd, om­dat zowel het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer als de gemeentelijke commissie voor lichamelijke oefening, waarin ook Goorecht-voorzitter Luut van der Berg zitting heeft, verstek liet gaan.
Op de geanimeerde receptie, die plaats vond in het clubhuis „Het Vierde Vak" van het sportpark ,,Kalkwijck", had D.Beukema uit Noordbroek, die namens de KNKV sprak, veel waardering voor de korfbalvereniging Goorecht, die op overtuigende wijze het kampi­oenschap van de tweede klasse heeft behaald, waarmee de achterstand van de provincie Groningen enigszins was weggewerkt. Na het fraaie succes, dat reeds in de eerste klasse van de micro- korfbalcompetitie was behaald, kan ook in de eerste klasse van de korfbalcompetitie een goede toe­komst worden verwacht, aldus de heer Beukema, voordat de compe­titieleider de kampioensmedaille, waarvan Goorecht reeds een groot aantal heeft behaald, aan aanvoer­der Daan Hartman uitreikte.

Oud-voorzitter Kees Kamphuis, die namens de veteranen van Goorecht het woord voerde, zei in zijn speech: ,,Hoewel de korfballerij van de veteranen als een soort recreatiekorfbal wordt gezien, vormt deze categorie, die qua aantal nauwelijks meetelt, de groep, waarop iedere club trots op is". Naast een fles champagne van de veteranen voor het kampioens­twaalftal bood de oud-Goorecht voorzitter nog een tweede fles champagne aan namens dranken­handel Cees van der Ark uit Hoogezand, die tevens een bal voor het behaalde kampioenschap in het vooruitzicht stelde.
Naast sportzaak Brugge uit Hoogezand, gaf tevens de voetbal­vereniging Hoogezand acte de pre- sence.